Pierwsza nagroda  zespołowa w konkursie realizacyjnym SARP na projekt pomnika upamiętniającego Społeczny Protest Grudnia 1970

Rok 1998

Autorzy projektu – J.T. Lipczyński, W. Kokowski, S Tyczyński, W. Gołębiewski, M. Grochocki, A. Rek