Pierwsza nagroda zespołowa w konkursie realizacyjnym na projekt Pomnika Niepodległości w Szczecinie

Rok 1998

Autorzy projektu – J.T. Lipczyński, P. Biryło, T. Flejterski, W. Kokowski