Projektowanie wnętrz

  • Etapy projektu:

1. Zebranie materiałów wyjściowych na podstawie rozmów z inwestorem, określenie oczekiwań i wytycznych klienta. Podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych.

2. Inwentaryzacja budowlana projektowanej przestrzeni. Opracowanie projektu koncepcyjnego architektury wnętrz (projekt aranżacji pomieszczeń przedstawiony w postaci rzutów i przekrojów), zakończonego poprzez zatwierdzenie przez inwestora konkretnego rozwiązania do opracowania szczegółowego.

Opracowanie szczegółowego projektu wnętrz przedstawionego w formie wizualizacji. Zatwierdzenie przez inwestora ostatecznego rozwiązania projektowego dla przygotowania dokumentacji wykonawczej.

3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej, w skład której wchodzą: rysunki wykonawcze części budowlanej, rysunki rozmieszczenia instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i innych wchodzących w zakres projektu, zestawienie materiałów wykończeniowych, oświetlenia i innych niezbędnych do realizacji całości. Zatwierdzenie wybranych materiałów wykończeniowych, urządzeń i umeblowania na podstawie przedstawionych próbek lub w trakcie wizyt w hurtowniach i sklepach. Przekazanie dokumentacji inwestorowi. Zakończenie projektu wnętrz.

4. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu wnętrz wg osobnej oferty cenowej oraz wg ustaleń (omówienie prac z firmą wykonawczą, spotkania na budowie w trakcie realizacji projektu). Koszt nadzoru autorskiego ustalany jest indywidualnie.