Wyróżnienie zespołowe w konkursie SARP na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Centrum „Przetwory” w Dębnie – Rok 1999

Autorzy projektu – Wojciech Kokowski, Anna Kokowska, Sławomir Tyczyński, arch. Joanna Wojtecka