Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – filia nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty) – realizacja

Autorzy projektu – arch. Wojciech Kokowski, projektant wnętrz Jacek Kokowski – projekt architektoniczny, projekt wnętrz, aranżacja wnętrz

Rozpoczęcie przebudowy – 10.2018r.

Prace rozbiórkowe w budynku

Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie ścian z cegły elewacyjnej

Demontaż więźby dachowej, rozbiórka wadliwych stropów żelbetonowych oraz wykonanie nowych stropów. Kontynuacja prac związanych z remontem elewacji budynku.

Wykonanie nowej więźby dachowej, demontaż stolarki okiennej, kontynuacja prac związanych w wylewaniem nowych stropów żelbetowych, przygotowanie otworów w stropie do wykonania szyby windowego

Wykonanie szyby windowego, rozpoczęcie prac dekarskich, montaż okien dachowych, montaż ślusarki okiennej oraz kontynuacja prac związanych z remontem elewacji budynku.

Kontynuacja prac dekarskich, montaż dachówki, wykonanie izolacji termicznej budynku od wewnątrz płytami Multipor, rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką wewnętrznych ścian nośnych budynku, odsłonięcie wyremontowanej szczytowej elewacji budynku.

Montaż stalowych konstrukcji nośnych (słupów i podciągu) w miejscu rozebranej ściany nośnych budynku.

Zakończenie prac związanych z renowacją ceglanej elewacji budynku od strony frontu i szczytu budynku, prace wykończeniowe na poddaszu budynku, montaż klap oddymiających klatkę schodową, montaż posadzki wykonanej z płyt jastrychowych, obudowa szybu windy oraz montaż kabiny i drzwi wind, obmurowanie części stalowych słupów cegłą klinkierową, montaż instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych budynku, rozpoczęcie prac związanych z układaniem płyt gresowych na posadzkach i ścianach.

ZOBACZ PROJEKT