Projekt wnętrz sali konferencyjnej – Sąd Okręgowy w Szczecinie

Autor projektu – projektant wnętrz Jacek Kokowski