Mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Szczecinie (1) – projekt wnętrz

Meszkanie w budynku wielorodzinnym w Szczecinie (1) – projekt wnętrz

Autor projektu – Jacek Kokowski

Projekt salonu, projekt kuchni