MIESZKANIA

kwadrat_czarny    kwadrat_bialy  20012a  kwadrat_czarny  kwadrat_kokoborkowscy (11)  kwadrat_bialy  30000  kwadrat_czarny  10004a  kwadrat_bialykwadrat_czarny  10011  kwadrat_czarny  kwadrat_koko    kwadrat_czarny