Przestrzenny symbol miasta Gniezna Rok 1998 (II NAGRODA) – konkurs

Druga nagroda zespołowa w konkursie SARP i ZPAP na projekt przestrzennego symbolu miasta Gniezna

Rok 1998

Autorzy projektu – R. Wilk, L. Janiszewski, W. Kokowski