Wiata ogródka gastronomicznego w Pobierowie – realizacja

Realizacja wiaty wejœciowej letniego zespołu gastronomicznego w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej. Rok 2005. Inwestor prywatny – projekt architektoniczny, projekt budowlany, projekt restauracji

Autor projekt – Wojciech Kokowski

Zdjęcia z realizacji