Koncepcja hotelu Grandhotel w Oberhof w Niemczech – projekt architektoniczny

Projekt koncepcyjny hotelu Grandhotel w Oberhof w Niemczech – projekt architektoniczny, projekt budowlany, projekt hotelu

Autorzy projekt – Wojciech Kokowski, Jacek Kokowski