Restauracja Przylądek Smaku w Niechorzu – projekt architektoniczny

Zespół Gastronomiczny „Przylądek Smaku” w Niechorzu – projekt architektoniczny

Autorzy projektu – Wojciech Kokowski, Jacek Kokowski

Projekt koncepcyjny

Wersja realizacyjna projektu

Projekt budowlano – wykonawczy

ZOBACZ ZDJĘCIA Z REALIZACJI