Koncepcja pensjonatu z gastromomią w Niechorzu – projekt architektoniczny

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze przebudowy częœci mieszkalnej pensjonatu wraz z zespołem gastronomicznym w Niechorzu przy ul. Pomorskiej. Projekt od 2003 do 2005. Inwestor prywatny – projekt architektoniczny, projekt budowlany, projekt hotelu, projekt restauracji

Autor projekt – Wojciech Kokowski

Ostateczna koncepcja

Wczeœniejsza wersja