Dom jednorodzinny z budynkiem usługowym – projekt architektoniczny

Dom jednorodzinny z budynkiem usługowym w okolicach Polic – projekt architektoniczny, projekt domu

Autor projektu – Wojciech Kokowski

Koncepcja architektury

Ostateczna wersja projektu

Wizualizacje domu jednorodzinnego

Wizualizacje budynku usługowego

Dokumentacja techniczna