Dom jednorodzinny w Mierzynie – projekt architektoniczny

Dom jednorodzinny w Mierzynie – projekt architektoniczny

Autor projektu – Wojciech Kokowski

Koncepcja architektury i zagospodarowania

Ostateczne wersja projektu

Projekt budowlany